שירותים נוספים מרכזיית IP בענן

תפריטי ניתוב שיחות

ניתוב שיחות נכנסות של הלקוחות למשרד על ידי תפריטים, מייצר זמינות גבוהה ומסייע ללקוח לקבל מענה מותאם ומדויק לצרכיו, על ידי ניתוב ישיר לשלוחה מבוקשת או העברה לקטגוריה מועדפת על פי בחירת הלקוח.

תפריט מקוצר – תפריט המכיל 9 שלוחות מגוונות המנתבות את השיחה לנציג מתאים, לקטגוריה נבחרת או מסננות את נושא השיחה הנכנסת. בתפריט המקוצר ניתן להקיש ברצף מספר שלוחה ומספר תת שלוחה, בכדי להגיע ליעד המבוקש, ללא צורך בהאזנה לתפריט כולו. אם קיימת העדפה להשמעת כלל השלוחות בלא אפשרות לדילוג על ידי הקשה כפולה, ניתן לבטל אופציה זו.

תפריט ללא הגבלה – תפריט המכיל שלוחות רבות ומיועד לבתי עסק גדולים או בעלי קטגוריות רבות. השלוחות מנתבות את השיחה ל לנציג מתאים, לקטגוריה נבחרת או מסננות את נושא השיחה הנכנסת. בתפריט ללא הגבלה לא ניתן להקיש ברצף מספר שלוחה ותת שלוחה, בשל ריבוי השלוחות.

שיחות נכנסות

מערכת מרכזיית IP מנתבת שיחות נכנסות לכל שלוחה המחובר למרכזיה. באמצעות חיבור מכשיר טלפון IP חכם או קו אנלוגי, למרכזיה בענן, מתקבלות כל שיחות המערכת, ומיוצאות שיחות דרך המרכזייה ללקוחות. בכך מתאפשרת זמינות גבוהה וניהול דינמי ושוטף של המשרד, מכל מקום ובכל זמן.

קבלת שיחה באמצעות שלוחת IPכל שיחה המתקבלת באמצעות המרכזיה נציג השירות יכול לענות לשיחה ולהתעדכן במספר המתקשר ואת שם השלוחה על הצג אליה פניה הלקוח. אופציה זו מאפשרת מענה מיטבי ומותאם ללקוח על ידי מיקוד נציג השירות ביעד השירות המבוקש.

קבלת שיחה באמצעות סיסמה – שיחות נכנסות של לקוחות ייעודים מתחברות למרכזיה באמצעות סיסמה אישית, המעבירה את השיחה לנציג ספציפי. אפשרות זו מתאימה לסינון שיחות חשובות או לקוחות אסטרטגיים, כשהסיסמה מתפקדת כהרשאת גישה לנציג גבוה יותר.

מענה אוטומטי – אפשרות מענה אוטומטי במערכת לאחר מספר צלצולים מוגדר מראש. יעיל במיוחד למוקדי תרומות למענה קל ומהיר. האפשרות ניתנת לביטול בכל עת על ידי הנציג.

הגבלת פעילות נציג – אפשרות הגדרת שלוחת נציג למענה ראשוני, משני או משותף, כך כל שיחה נכנסת מתקבלת כהתראה בשלוחה X, ולאחר זמן מוגדר מראש מופנית לשלוחה Y. או מתקבלת כהתראה בשתי שלוחות בו זמנית, כשהשלוחה הראשונה למענה מקבלת את השיחה.

מנגנון המתנה לנציג שיחות נכנסות למרכזיה הממתינות לשלוחה מסוימת, נקלטות במערכת כשיחה בתור, בהיעדר נציג פנוי. מיקום השיחה  בתור מדווח ללקוח בזמן ההמתנה, בנוסף להצעת אופציה להשארת פרטים אוטומטית. הפרטים נקלטים במערכת לצורך חזרת נציג ללקוח באופן אוטומטי כשהשלוחה מתפנה או בהגיע התור, כך מתייעלים וחוסכים ללקוח זמן המתנה מיותר.

שיחות יוצאות

שיחות יוצאות דרך מרכזיית IP מאפשר שליטה מלאה בפעילות המשרד ובהתקשרות עם לקוחות ללא מגבלות זמן ומקום, בחיבור קל, פשוט ונוח לענן וללא צורך בהתקנת תוכנה ייעודית.

שיחות יוצאות – חיוג לכל יעד והוצאת שיחות דרך המרכזייה הממוחשבת, בסטנדרט שמיעה גבוה ואיכותי במיוחד, השיחות היוצאות ממערכת המרכזייה פועלות באמצעות הענן, על פי מספר שאתם בוחרים לזיהוי בשיחות היוצאות ובכך מתאפשר חיוג לכל יעד מכל מקום וללא תלות.

התחברות לשלוחה

חיבור כל מכשיר טלפון לנתב המרכזייה, מפעיל את המכשיר כשלוחת המערכת לשיחות נכנסות ויוצאות, עם אופציות שימוש יעילות:

קוד אישי –  קוד פנים מערכתי לשימוש נציגים במשרד, המאפשר חיוג ותקשורת בין נציגים בעזרת מספר מקוצר.

נורת חיווי שיחה – מערכת המרכזייה מאפשרת מעקב מהמכשיר על פעילות השלוחות בזמן אמת, באמצעות נורת חיווי המציינת שלוחה פנויה, שלוחה בשיחה או שלוחה ללא מענה. לשימוש צוות המשרד ובאמצעות מכשיר חכם ומותאם.

הפניה למספר

חיבור מכשיר נייד אישי למרכזיה, מאפשר הגדרת הנייד כשלוחה פעילה במערכת. בחירת השלוחה ע”י לקוח בשיחה נכנסת מפנה את השיחה לנייד המוגדר בשלוחה זו.

הפניה במצב פתוח – ייחודי! מכשיר הנייד המחובר למרכזיה מייצא שיחות תחת מספר המרכזייה ולא תחת המספר האישי. אופציה המאפשרת שליטה מלאה וניהול דינמי תוך שמירה על הפרטיות.

אופציות מגוונות למקבל השיחה – הופעת מספר הלקוח בחיוג למרכזיה על צג המכשיר האישי, הופעת מספר העסק בחיוג למרכזיה לייעול והתאמת מענה, הופעת מספר אקראי על הצג – מתאים לארגוני תרומות לצורך מענה טלפוני בלבד וללא צורך במספר הלקוח המחייג למרכזיה, הופעת מספר הלקוח בתוספת סימון + על צג המכשיר האישי לתועלת היערכות לשיחה מהמרכזייה.

הפנייה לקבוצה חיבור מכשירים ניידים מרובים לשלוחה אחת, כשכל שיחה נכנסת מופנית לקו הפנוי הראשון. אופציה המאפשרת מענה מידי וזמינות גבוהה ללקוח, מתאימה למקרי דחיפות במרכזיות צוות טכני, רפואי וכדומה.

הפניה במצב פתוח, הפנייה לקבוצה מספרים

קבלה ושליחת פקס

ניהול קל ובטוח של פקסים נכנסים ויוצאים באמצעות המחשב ובעזרת תיבת המייל.

קבלת פקס קבלת פקס ישירות לכתובת המייל ולמערכת המרכזייה במקביל או כתחליף לקבלת פקס פיזי, באמצעות הגדרת כתובת מייל לקבלת הפקסים.

שליחת פקס – שליחת פקס באמצעות המערכת על ידי שליחת קבצים מהמערכת או באמצעות סריקת מסמכים בעזרת מכשיר פקס פיזי. אפשרות צפייה בפקס שנשלח על ידי המערכת.

קבלת פקס – קבלת פקס ישירות לכתובת המייל ולמערכת הוירטואלי כתחליף לקבלת פקס פיזי, באמצעות הגדרת כתובת מייל לקבלת הפקסים. שליחת פקס – שליחת פקס באמצעות המערכת על ידי העלאת קבצים למערכת דרך המחשב או מהנייד שלכם, ואפשרות צפייה בפקס שנשלח על ידי המערכת.

חזרה לנציג IP

הפניית שיחה נכנסת לנציג שקיבל את השיחה הקודמת מאותו מספר, באמצעות הגדרת מספרים נבחרים כמספרי VIP, המופנים אוטומטית לנציג מסוים, לצורך מתן מענה מדויק וטיפול רציף ויעיל בכל פניה.

שיחה בהמתנה

השמעת פרסום, מוזיקה או צליל חיוג מערכתי, עבור שיחות נכנסות הממתינות למענה או מנותבות להמתנה במהלך שיחה.

שלוחת תא קולי חכמה

גם כשאין נציג פנוי לקבל את השיחה, ללקוחות שלך יש לאן לפנות. הגדר שלוחת תיבת הודעות ייעודית למתקשרים למערכת, שתחסוך ללקוחותיך בזמן המתנה, ותסייע לך לתקשר ולהיות זמין גם באין מענה אנושי. את ההודעות תוכל לקלוט בשתי דרכים מומלצות:

קליטת ההודעות במערכת – ההודעות המוקלטות נשמרות במערכת המרכזיה. האזנה להקלטות ולפרטי ההודעות מתאפשרת באמצעות מכשיר טלפון בחיוג למרכזיה או דרך ממשק האתר.

קליטת ההודעות במייל – כל הודעה מוקלטת נשמרת אוטומטית כקובץ שמע הנשלח בצירוף פרטי ההודעה: מספר שחייג למערכת, לאיזה מספר חייג, תאריך ושעה. לכתובת מייל ייעודית המוגדרת מראש לקליטת הודעות התא הקולי. אפשרות זו מייצרת זמינות גבוהה יותר להאזנה להודעות ומהווה גיבוי משני.

גם כשאין נציג פנוי לקבל את השיחה, ללקוחות שלך יש לאן לפנות. הגדר שלוחת תיבת הודעות ייעודית למתקשרים למערכת, שתחסוך ללקוחותיך בזמן המתנה, ותסייע לך לתקשר ולהיות זמין גם באין מענה אנושי. את ההודעות תוכל לקלוט בשתי דרכים מומלצות:

שלוחת הודעות ועדכונים

עדכן כל מי שתרצה בעדכונים שוטפים, באמצעות תיבת הודעות פעילה במערכת. בבחירת שלוחת העדכונים מתאפשרת האזנה לעדכונים השונים ופרטים נוספים עבור המשרד. אופציית מסירת המידע במסגרת השלוחה חוסכת בשיחות פעילות ובהמתנה לנציג לשאלות נפוצות.

עדכון שלוחת ההודעות – מתבצע באמצעות מכשיר טלפון בחיוג למרכזיה או דרך ממשק האתר, בכך ניתן להקליט הודעות אונליין ומכל מקום. מתאים ושימושי במיוחד להודעות דחופות.

האזנה להודעות – בשלוחה מתבצעת באמצעות חיוג למרכזיה. ניתן להתעדכן בהודעה חדשה על ידי צלצול מאותת המועבר אוטומטית על ידי המערכת למספרים המחוברים למערכת.

שלוחה לפי הגבלת זמן

הגדר את פעילות שלוחות המרכזייה לפי שעות, איך תנצל את הפיצ’ר הזה למקסימום נוחות בשימוש?

תקליט מתחלף – תפריט המרכזייה מחובר לנתב המפעיל תקליטים בהתאמה על פי שעות. לדוגמא: בשעות הבוקר יושמע תקליט X, בשעות הערב יושמע תקליט Y.

מוקד סגור/פתוח – תפריט המרכזייה מחובר לנתב המפעיל הפניה לשלוחות על פי שעות, על ידי השמעת הודעה ייעודית לשעות בהן אינה מתקיימת פעילות, עם ביטול אפשרות בחירת שלוחות.

הפניה לנציג – שיחות נכנסות מועברות לנציג על פי שעות מוגדרות מראש. לדוגמא: בשעות הבוקר שיחות נכנסות יועברו לנציג X, בשעות הערב שיחות נכנסות יועברו לנציג Y.

הוראות הפעלת מרכזיה

המרכזיה שלך תהיה אטרקטיבית יותר כשתתאים אותה למערכת שלך אישית. הקלט הוראות הפעלה ייחודיות למרכזיה, והתאם אותן לשלוחות המערכת הספציפיות. חווית המשתמש של מתקשרי המערכת תגדל ופעילות המרכזיה תהיה יעילה יותר.

הקלטת קריינות מערכת

הקלטת הודעות קריינות מערכת לקובץ מחשב, והטמעת קובץ השמע במיקום הרצוי במרכזיה. הודעות פתיח ניתנות להקלטה גם באמצעות אופציית הניהול בטלפון. בכך מתאפשרת הקלטת הודעות זמניות והודעות פתיח מותאמות אישית כתקדים לתפריט הקבוע. בהאזנה חוזרת לתפריט לא תושמע הודעת הפתיח שנית.

Click to call

קצר את זמן העבודה שלך והפוך אותו ליעיל. ניתן להוציא שיחות בקלות ובמהירות בעזרת מערכת הטלפוניה שלך- הקש על כל מספר טלפון המופיע במערכת והחיוג יתבצע אוטומטית בקו הטלפוניה.

האזנה לנציג

מעקב צמוד ואקטיבי אחר יעילות פעילות נציגים ושיפור מתן השירות בזמן אמת.

האזנה שקטה –  התחברות לכל שיחה במערכת באמצעות הניהול הטלפוני, והאזנה לשיחות נציג במהלך השיחה ובזמן אמת.

לחישה – אופציית לחישה לנציג במהלך שיחה על ידי המאזין. הלחישה מושמעת לנציג בלבד ולא לאוזני הלקוח.

הקלטת שיחות

הקלט את שיחות המרכזייה בפקודה פשוטה, ותוכל להאזין לשיחות המוקלטות בהתחברות לממשק ניהול המערכת באמצעות המחשב – כך תוכל לעקוב אחר פעילות הנציגים שלך ועל השירות שהעסק או הארגון שלך מעניקים ללקוחות. איך עוד תוכל לשמור על ההקלטות שלך?

הקלטת שיחות – כל השיחות מוקלטות במערכת, עם אפשרות הורדה ושמירת ההקלטה במחשב, תוך מעקב אחר פעילות הנציג ומתן השירות ללקוח.

אחסון שיחות מוקלטות בשרתים אישיים – שיחות המוקלטות במרכזיית IP נשמרות במערכת אוטומטית למשך 30 יום ממועד ההקלטה. בפקודה פשוטה מתאפשרת המרת ההקלטות ושמירתם כקבצי שמע בשרתים אישיים כמו גוגל דרייב ועוד, לאחסון לאורך זמן.

מוניטור מערכת

מעקב וניטור פעילות המערכת בקלות וביעילות, על ידי בחירת קטגוריות והצגת מכלול הנתונים הרצויים.

מעקב שיחות לקוח אונליין – ספירת שיחות נכנסות, היסטוריית שיחות, מעקב אחר שיחות נענות או שיחות שלא טופלו, אורך שיחה, זמן המתנה של הלקוח עד לקבלת השירות, אפשרות לסינון וצפייה בנתוני תאריך, אפשרות למעקב אחר אורך השיחה וכמות החיוגים ממספר זה לשירות הלקוחות, אפשרות לשמירת דוחות במערכת ההמוחשבת.

מעקב שיחות נציג אונליין – הצגת דו”ח פירוט שיחות נכנסות ויוצאות של נציג ספציפי, עם אפשרות שמירת הדוחות במערכת הממוחשבת.

מעקב שיחות בזמן אמת – הצגת נתונים במקביל לביצוע השיחות, מעקב אחר פעילות נציגים, שיחות נכנסות או יוצאות ואורכן, מספר ממתינים למענה, פירוט השלוחות המבוקשות או בשימוש.

חדר ועידה

ניהול שיחות מרובות משתתפים באמצעות המרכזייה, מכל מקום ובכל זמן. חדר הועידה מאפשר זמינות גבוהה וקיום פגישות עבודה וירטואליות בקלות וביעילות. המשתתפים בשיחה מתחברים לחדר הועידה בעזרת הענן וללא צורך בציוד קצה. ההתחברות באמצעות קבוצת מספרי גישה בינלאומיים מותאמים לכל יעד נבחר, בכדי לאפשר ביצוע שיחה בעלות שיחה מקומית.

התחברות לחדר ועידה – בחירת שלוחת ‘חדר ועידה’ בחיוג למרכזיה, מפנה את השיחה לשיחת הועידה הנוכחית. מספר המשתתפים בשיחה אינו מוגבל. השתתפות בשיחה מאפשרת האזנה בלבד, האזנה ודיבור, והאזנה בלבד עם דיבור במועד מסוים.

זימון לחדר ועידה –  ניתן לבחור באפשרות בה מערכת המרכזייה מחייגת אוטומטית לרשימת משתתפים ייעודיים שהוגדרה מראש, ומחברת אותם לשיחת ועידה משותפת.

גיבוי שיחות חדר ועידה – הקלטת שיחות חדר ועידה, שמירה ואחסון ההקלטות במערכת המרכזייה, בזמינות להורדה. לצורך מעקב, שימור ואימות נתונים וארכיון.

זימון לחדר ועידה

מדידת שיחות

מערכת חכמה המודדת כמות שיחות נכנסות, על ידי רצף מספרים וירטואליים. אופציה מצוינת לייעוד כל מספר לאפיק פרסום אחר, ובכך מתאפשרת מדידת מידת אפקטיביות הפרסום בערוצים השונים.

הצפנת שיחות

אם גם לך יש שיחות טלפון חשובות יותר, עליך לשמור על המידע המועבר לך בדיסקרטיות המתאימה. הצפן על פי בחירתך את שיחות הטלפון המבוצעות במרכזיה, בהצפנה חכמה שתאפשר לך ורק לך גישה לתוכן השיחה גם לאחר זמן. תכני השיחה יהיה מוגנים ומאובטחים באמצעות פרוטוקול חכם להצפנת תקשורת, דרך הענן.

ניהול מרחוק

העסק או הארגון שלך ינוהל על הצד הטוב ביותר גם כאשר לא תהיה במשרד, המערכת הווירטואלית מאפשרת לך להתחבר למרכזיה מכל מקום ובכל זמן, לעקוב אחר הפעילות מקרוב, להתעדכן בשינויים ולהישאר עם היד על הדופק. התאם לעצמך התחברות נוחה בהתאמה אישית ובמקצועיות על.

שירותי מספור

מספרי חו”ל ובינלאומית בהישג ידך, באמצעות המערכת הווירטואלית. מגוון רחב של שירותי מספור ארצי ומספרי חו”ל ביותר ממאה מדינות ברחבי העולם, אפשרויות מצוינות לקידומת מקומית אזורית. עלות שיחה בינלאומית תחול על המתקשר ולא על המרכזייה שלך.

מה עוד? מגוון שירותי מספור מעולים בדיוק עבורך, בישראל. רק תבחר:

מספר זהב – התאם לעסק או הארגון שלך מספר חזק וקליט, בקידומות הנפוצות. את מספר הזהב שלך הלקוחות לא ישכחו, ובשבילם תישאר תמיד הראשון.

מספר מקוצר – בחר מספר אטרקטיבי ונוח לזכירה, בעל כוכבית וארבע ספרות בלבד ! מספרי כוכבית מקוצרים וייחודים והם הדרך האידיאלית לפרסום מוצלח.

מספר 1700 – מספר קליט ואחיד בעלות שיחה חלקית.

מספר 1800 – מספר לשיחות חינמיות עבור המתקשרים לעסק או הארגון מכל מקום ובכל זמן.

מספרי פרימיום 1900 – קווי פרימיום לאספקת מידע קולי ובעלות פר דקה על חשבון הלקוח.

ניוד מספרים – נייד את המספרים הקיימים שלך לכל חברה שתבחר ובכל זמן, מבלי שתצטרך לשנות את המספר המוכר ללקוחותיך.

מספרי חו”ל – קבל והוצא שיחות דרך מספרי חו”ל לפי בחירה, עם אפשרות חיוג לכל אזור. כך תשפר את הזמינות ותשמור על פרטיותך

נגישות