שירותים נוספים למרכזיית IP ציבורית

חיוג מנוי

אַפשר למנויי מערכת מוסדות לימוד להוציא שיחות באמצעות קוד אישי. את הקוד האישי ניתן להטעין בכמות דקות שיחה לפי הצורך, וכך לבצע שיחות בהתאם לחבילת הדקות המוגדרת מראש, בדרך פשוטה וקלה של הקשת הקוד האישי.

הטענת כרטיס מנוי

הגדר מראש במערכת מוסדות לימוד מגוון קודים לכמויות דקות שיחה שונות. מנוי במערכת יוכל לבחור את הקוד הרצוי ובאמצעות קוד הטמעה להשתמש בו דרך הקוד האישי שלו. כך מתאפשרים חיוגים נוספים מעבר לכמות דקות השיחה בקוד האישי.

תוכל להגדיר עבור משתמשי המערכת שלך קודים רבים: קודים בעלי כמות דקות שונה, הגבלת שימוש או קוד לשיחות ללא הגבלת דקות.

הודעות אישיות

כל מנוי במערכת שלך יכול ליהנות מתיבת הודעות אישית. כך ניתן להשאיר הודעות אישיות למנוי בלבד באמצעות קוד לתיבת ההודעות.

השמעת הודעות

באמצעות הקשת קוד זיהוי במערכת מוסדות לימוד, מופנה המנוי לתיבת ההודעות האישית שלו. בתיבה ניתן להאזין להודעות שהושארו בכל זמן. כך גם ניתן לבחור בהשמעה חוזרת, מחיקת הודעה נבחרת או אחסנת ההודעה לצורך שמירה.

מסד נתונים

שדרג משמעותית את מערכת מוסדות הלימוד שלך לטובת המנויים, והתקן מסך ידידותי שיציג את נתוני כל התאים הקוליים של מנויי המערכת. בכל השארת הודעה למנוי מסומן שמו ומצויינות מספר ההודעות שטרם נשמעו. כך יכולים המנויים לעקוב בקלות אחר מצב תיבת ההודעות ולהתעדכן במקרה הצורך.

רשימה לבנה/שחורה

הגן על מנויי מערכת מוסדות לימוד והגדר בקלות רשימה שחורה או לבנה. ניתן להגדיר מראש מספרים שרק אליהם ניתן לחייג, או לחילופין לחסום חיוג למספרים מסוימים.

רשימה שחורה או לבנה מתאפשרת גם בשיחות הנכנסות למערכת, בהגדרת מספרים המורשים או אינם מורשים לחייג למערכת.

נגישות